Tisdagen den 3 maj 2016

Välkommen!

 

…till Stora Koviks Vägförenings hemsida. Vi är en samfällighetsförening med ca 300 medlemmar. Vårt ansvarsområde finns utförligare beskrivet i Lantmäteriets anläggningsbeslut - men i allmänna ordalag ansvarar vi för underhåll och  för-valtning av vägar, grönområden, P-platser, postlådeställ samt ångbåtsbryggan. Vår ambition är att sköta detta på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.

Att ha en god dialog med alla fastighetsägare ser vi som viktigt, liksom att uppmuntra till deltagande på årsmöten, städdagar och andra gemensamma aktiviteter. Det är endast tillsammans vi kan värna områdets fina karaktär och dess skötsel., samtidigt som vi skapar god trivsel och fin gemenskap i området. 

När det gäller mer allmänna trivselfrågor, så hänvisar vi till Stora Koviks villaägareförening. De ordnar med midsommarfesten, höstfesten och andra festligheter samt ansvarar även för området kring fest- och badplatsen. De kan även upplysa om kontaktpersoner för båtklubbarna samt den bastuförening som finns i vårt område. Klicka in dig på deras facebooksida och du får veta mer!

Läs gärna mer om SKVF´s verksamhet och områdets historia under fliken ”Verksamhet”. Har du frågor eller synpunkter – under fliken ”Kontakta oss” ser du vilka möjligheter du har till dialog med styrelsen för vägföreningen. Trevlig läsning! 

Styrelsen